Ֆայլերի գրադարան      FaceBook           Շաբաթ, 23.09.2023, 17:23      
Մենյու

ՑԱՆԿ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ [11]
ԾՐԱԳՐԵՐ [3]

Գլխավոր » Ֆայլեր » ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ` ԱՆԱՐԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
[ Բեռնում (901.0 Kb) ] 11.08.2011, 14:45
    Ü»ñùÇÝ ÃßݳÙÇÝ:     ÐÇÝ ¿ ëñ³ å³ïÙáõÃÇõÝÁ: ܳ »ñ¿Ï ã¿ ÍÝõ»É »õ í³ÕÁ ãåÇïÇ Ù»éÝÇ: Êûë»É ëñ³ Ù³ëÇÝ ÏÁ Ý߳ݳϿ å³ïÙ»É Ù»ñ ó»ÕÇ å³ïÙáõû³Ý ³Ù»Ý³- ïËáõñ ¿ç»ñÁ:
    ¸³ ½ÇݳÏÇóÝ ¿ áõ »Õµ³ÛñÁ ³ñï³ùÇÝ ÃßݳÙáõ, áñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÇõÝÝ ³ëáõÙ ¿ ½³ÛñáÛÃáíª §Þ³åáõÑÇ ½ûñù»ñÁ Ï’³é³çÝáñ¹¿ÇÝ Ñ³Û³ÝáõÝ ¹³õ³×³ÝÝ»ñÁª ͳÝûà г۳ëï³ÝÇ ¹Çñù»ñÇÝ áõ ¹ñáõû³Ý¦:
    ²½·³¹³õÝ ¿ ݳ, áñÇ ë»õ ·áñÍ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»ÉÇë í³Õáõ³Û å³ïÙÇãÁ ½½áõ³Ýùáí åÇïÇ ·ñ¿ª §î³×ÇÏ ½ûñù»ñÇÝ ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý Ï’³é³çÝáñ¹¿ÇÝ Ñ³Û³ÝáõÝ Ï³ñÙÇñÝ»ñÁ¦:
    ºñ¿Ï ݳ ã¿ñ ׳ݳãáõÙ ³½·³ÛÇÝ ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÇõÝ, ³Ûëûñ Ý»ñùÇÝ ÃßݳÙÇÝ Ï³ßáõÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ »õ ³Ùñ³óÝ»Éáõ ûï³ñ Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ:
    úï³ñÇ ÉáõÍÁ ųٳݳÏÇÝ Ý³ ³ñ¹³ñ³óñ»É ¿ ä³ñëϳѳ۳ëï³ÝáõÙ, î³×ϳѳ۳ëï³ÝáõÙ, èáõë³Ñ³Û³ëï³ÝáõÙ, »õ í³ÕÁ »Ã¿ Çñ»ñáõ µ»ñáõÙáí óóñÝ»ñÁ Ùï³Ý Ù»ñ »ñÏÇñÁ, »õ í³ÕÁ »Ã¿ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ³åñáÕ ÙÇ µáõé »½Ç¹Ý»ñÝ ÇëÏ ³ñÇáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý ѳÛáõû³Ý å³ñï³¹ñ»Éáõ Çñ»Ýó ·»ñÇß˳ÝáõÃÇõÝÁ - Ý»ñùÇÝ ÃßݳÙÇݪ ³Ý³ñÇ Ñ³ÛÁ, ͳ÷ ÏÁ ½³ñÝ¿ »õ ëñ³Ýó:
    ØdzÛÝ ³½·³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÇõÝ ã¿ ×³Ý³ãáõÙ ¹³:
    ì³ÕÁ ݳ ãåÇïÇ ×³Ý³ãÇ »õ »ññáñ¹ г۳ëï³ÝÁ, »Ã¿ ³ÛÝï»Õ Û»Õ³÷á˳ϳÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ¿Ý ÇßË»Ý Ñ³Û-ϳÃáÉÇÏÝ»ñÁª ³Ù»ÝÇó 㿽áùÝ»ñÁ:
    ²Ûë ¿, ³ÛëåÇëÇÝ ¿ Ù»ñ Ý»ñùÇÝ ÃßݳÙÇÝ, áñÁ ³ÛÝù³Ý ë»õ ¹³ñ»ñ »õ ûñ»ñ ¿ ³åñ»óñ»É ѳÛáõû³Ý, áñÁ ù³ÝÇóë áõ ù³ÝÇóë Ý»ñë¿Ý ¿ å³Ûûóñ»É Ù»ñ µ»ñ¹»ñÁ »õ Ñ»ßï³óñ»É ûï³ñÝ»ñÇ ÙáõïùÝ áõ Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ:
Կարգավի-ակ: ԳՐԱԴԱՐԱՆ | Ավելացրել է: Admin
Просмотров: 528 | Բեռնում: 51 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Մուտք

Փնտրում

Վիճակագրություն

Ընդամենը օնլայն 1
Հյուր 1
Օգտվող 0


Copyright MyCorp © 2023
Անվճար հոսթինգ uCoz